DHB Youtube Manager

GÓI1 THÁNG3 THÁNGVĨNH VIỄN
VND100.000 VND200.000 VND400.000 VND
USD$5$10$20

Mặc định mỗi tài khoản sẽ đăng nhập được 2 máy cùng lúc
Tăng thêm giới hạn đăng nhập từ máy thứ 3 trở đi giá 100.000 VND/máy
Phiên bản không giới hạn số lượng máy đăng nhập giá 2.500.000 VND

Khi mua gói vĩnh viễn bạn sẽ được bảo hành đổi trả trong vòng 3 ngày

Quản lí kênh theo Group

Bạn có thể dễ dàng phân loại kênh, chủ đề để dễ quản lí kênh với Group. Ngoài ra mục note ở bảng channel để chú thích

Không cần đăng nhập

Sử dụng API Youtube để lấy các thông tin về kênh và video. Không cần đăng nhập vào kênh tránh die kênh

Check hàng loạt kênh

DHB Youtube Manager giúp bạn thống kê số liệu, số lượt sub, view tăng cũng như cho biết kênh và video nào bị chết

Công cụ lọc, sắp xếp video

Bạn có thể lọc video với các bộ lọc view, like, dislike khác nhau, tìm kiếm video. Xóa kênh và video bị die hàng loạt

Lấy các video chặn quốc gia

Hỗ trợ bạn tìm kiếm những kênh có video bị chặn quốc gia

Tải về các video

DHB Youtube Manager hỗ trợ tải xuống hàng loạt video từ nhiều kênh khác nhau trực tiếp từ tool với chất lượng cao

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng DHB Youtube Manager

  • Hướng dẫn cách tạo group để quản lí channel
  • Hướng dẫn add kênh vào tool
  • Hướng dẫn check số liệu và status channel, video
  • Hướng dẫn sử dụng bộ lọc để thống kê, tìm kiếm video

Hướng dẫn lấy API Key cho DHB Youtube Manager

  • Hướng dẫn tạo API Key 
  • Link : https://console.developers.google.com/apis

Copyright ©2018 dohuuben.com - All Rights Reserved